ÖN BİLGİLENDİRME FORMU Bu form www.sedefgumus.com internet sitesinden aşağıda nitelikleri, ödeme şekli ve satış fiyatı belirtilen ürünü sipariş veren Tüketici ile bu internet sitesinin sahibi olan Satıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince düzenlenmiştir. İş bu ön bilgilendirme formunda belirtilen fiyat dâhil tüm taahhütlerin geçerlik süresi 30 gündür. Ödemenin kredi kartı vb. ile harcama belgesi düzenlenmeksizin yapıldığı durumlarda, kartın bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması hâlinde; 23/2/2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Satıcı ve tüketicinin herhangi bir sebepden anlaşmazlığa düşmesinin hukuki sonuçları hususunda, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun esasları çerçevesinde hazırlanan satıcının mesafeli satış sözleşmesi hükümleri uygulanır.